Fabrizio De André, Fossati, Pagani, 1990

Mègu Megùn (Medico medicone)

E mi e mi e mi
anà anà
e a l’aia sciurtì
a suà suà
e ou coèu ou coèu ou coèu
da rebellà
fin a piggià piggià
ou trèn ou trèn

E ’nta galleria
gentè ’a l’intra au scùu
sciòrte amarutia
loèugu de ’n spesià
e ’ntu strèitu t’aguèitan
te dumàndan chi t’è
a sustànsa e ou mestè
che pe’ liatri ou viaggià ou nu l’è
poi te tùcca ’n purtè lepegùsu
e ’na stànsia lùvega
e ’nte l’àtra stànsia
è bagàsce a dà ou menù
e ti cu’na quàe che nu ti voèu
a tià a bibbia ’nta miàgia
serrà a ciàve ànche ou barcùn
e arensenite sùrvia ou coèu.

Uh mègu mègu mègu mè megùn
Uh chin-a chin-a zù da ou caregùn.

’Na carèga dùa
nèsciu de ’n turtà
’na fainà ch’a sùa
e a ghe manca’a sa
tùtti sùssa rèsca
da ou xàtta in zù
se ti gii ’a tèsta
ti te vèddi ou cù
e a stà foèa gh’è ou repentin
ch’a te tùcche ’na pasciùn
pe ’na faccia da madònna
ch’a te sposta ou ghirindùn
ùn amù mai in esclusiva
sempre cun quarcòsa da pagà
na scignurin-a che sùttu à cùa
a gh’a ou gàrbu da scignùa.

Uh mègu mègu mègu mè megùn
Uh chin-a chin-a zù da ou caregùn
Uh che belin de ’n nolu
che ti me faièsci fa
Uh ch’a sùn de piggià
de l’aia se va a l’uspià.

E mi e mi e mi
nu anà nu anà
stà chi stà chi stà chi
durmì durmì
E mi e mi e mi
nu anà nu anà
stà chi stà chi stà chi
asùnàme.

E io e io e io
andare andare
e uscire all’aria
sudare sudare
e il cuore il cuore il cuore
da trascinare
fino a prendere a prendere
il treno il treno.

E nella galleria
la gente entra al buio
esce ammalata
cesso d’un farmacista
e nello stretto ti guardano
ti domandano chi sei
il patrimonio e il mestiere
che per loro il viaggiare non lo è
poi ti tocca un portiere viscido
e una stanza umida
e nell’altra stanza
le bagasce a dare il menù
e tu con una voglia che non vuoi
a tirare la Bibbia nel muro
chiudere a chiave anche la finestra
e a ciambellarti sopra il cuore.

Uh medico medico medico mio medicone
Uh vieni vieni giù dal seggiolone.

Una sedia dura
scemo di un tortaio
una farinata che suda
e le manca il sale
tutti succhiatori di lische
dal pappone il giù
se giri la testa
ti vedi il culo
e a star fuori c’è il rischio
che ti tocchi una passione
per una faccia da Madonna
che ti sposta il comò
un amore mai in esclusiva
sempre con qualcosa da pagare
una signorina che sotto la coda
ha il buco da signora.

Uh medico medico medico mio medicone
Uh vieni vieni giù dal seggiolone
Uh che cazzo di contratto
mi faresti fare
Uh che a forza di prendere
aria si va all’ospedale.

E io e io e io
non andare non andare
stare qui stare qui stare qui
dormire dormire
e io e io e io
non andare non andare
stare qui stare qui stare qui
sognare.

Torna

Valid XHTML 1.1 Valid CSS!